top of page

SERVEIS

Manteniment d'instal·lacions d'ENLLUMENAT PÚBLIC

Noves instal·lacions

Legalitzacions

Projectes Elèctrics

Estudis

Plans Directors

Domòtica, Control Centraliltzat

Assessorament Tècnic

Treballs d'alçada amb Camió cistella fins a 14 mts.

MITJANS

5 Camions cistella fins a 12 mts

2 Camions cistella fins a 14 mts

1 Camió Grúa

4 Vehicles Lleugers

Equips detectors d'avaries soterrades

Equips Multifunció

Escales de gran alçada

Grups electrògens

Central i 2 Delegacions amb oficines i més de 1.300m2 de magatzems

Central de PALAFRUGELL

Palafrugell-magatzem1
Palafrugell-façana
Palafrugell-oficina1
Palafrugell-oficina2
Palafrugell-magatzem2
PDA-Magatzem2
PDA-Façanes
PDA-Magatzem1

Delegació PLATJA-D'ARO

Delegació L'ESCALA

pati-2
pati-1
façana
oficines
oficines1
magatzem
bottom of page