top of page

NOTÍCIES

Smart City 2018

Lliurament de plaques d'agraïment de CITELUM i empreses participades, com ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, al personal amb més de 25 anys a l'empresa.

Dins del personal amb més de 25 anys a l'empresa, hi ha el Director General de CITELUM IBERICA sr, Joan Pons, i el Director d'ENLLUMENATS COSTA RAVA, sr. Josep Mestras.

Acabament dels treballs de reforma del passeig de Llafranc, amb una nova xarxa d'enllumenat públic.

Les obres ha renovat completament la façana marítima de Llafranc .

CONTRACTE de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior i de les dependències municipals de CASTELL-PLATJA d'ARO.

Adjudicació a l'empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L., dels serveis de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior municipals, del terme municipal de CASTELL-PLATJA D'ARO, dels serveis de col·locació i retirada de garlandes de Nadal i del manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals, per un període de 4 anys

CONTRACTE de MANTENIMENT de la xarxa d'enllumenat públic municipal i instal·lació de Garlandes de Nadal

Adjudicació a ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. el servei de manteniment de les intal·lacions d'enllumenat públic exterior del terme municipal de Palafrugell i del muntatge i desmuntatge de les garlandes de NAdal, per un període de 4 anys amb dos possibles prórrogues d'un any cada una

Please reload

bottom of page